Kontinentální buldok

           Continental  Bulldog

dne 3.8.2020 byla naší Jch. Pickwick Shirley

přidělen titul    “  Český šampion  „