Klubová výstava KCHMPP Mikulov 2021

Klubová výstava KCHMPP bez zadání KV   
                  24. 7. 2021  v Mikulově

vyrážíme na poslední výstavu naší nejstarší kontičky Pickwick Quinji,
když obdrží své 3. klubové BOV  (nej veterán), tak má splněny podmínky pro zadání jejího posledního šampionátu a to Klubový veterán šampion – již poslední a 12. kousek …. uvidíme

Continetal Bulldog posuzuje pan Václavík Miroslav s jeho velkou přísností na počet zubů,
tvar uší, šířky sanice atd.
Bohužel nejhorší bylo velké teplo a kontíci vystavovali až jako poslední, takže pořádně vyhřátí a unavení, neboť teplo bylo i ve stínu, ale všichni to tak nějak ustáli.

Nejprve představíme Quinju, která nám udělala velkou radost tímto výsledkem ….
Gch. Pickwick Quinja – výborná 1, BOV a BOS … naplňující ocenění pro naši „bábinku“

 

Podařilo se zdokumentovat všechny zúčastněné kontíky a tak výstavní atmosféru přinášíme k nahlédnutí, výsledky nevypisuji, neboť s některými ani nemohu souhlasit, kdo má zájem vědět více, jistě si je najde na klubových stránkách !! Ne fotech jsou jména jedinců.

…. a nyní pár foto z pohodového čekání na naši kontí prezentaci a vystavování…